Rezerwacja i płatności


Warunkiem wpisania Uczestnika na listę zimowiska jest przesłanie wypełnionej i podpisanej umowy oraz karty kwalifikacyjnej drogą elektroniczną
na adres biuro@rancher.com.pl w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia dziecka na wypoczynek (mailem lub telefonicznie).
Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki lub raty w terminach i kwotach opisanych poniżej,
według wybranej formy płatności tradycyjnej lub ratalnej.

Forma płatności TRADYCYJNA

w terminie 3 dni od zgłoszenia Uczestnika
(mailem lub telefonicznie)

910 PLN

w terminie do 13.12.2023

pozostała kwota: 1370 PLN

UWAGA: W przypadku, gdy udział Uczestnika zostanie zgłoszony w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem turnusu, należy wpłacić całą kwotę jednorazowo.

Forma płatności RATY 0%

I rata do 20.10.2023

660 PLN

II rata do 20.11.2023

660 PLN

III rata do 20.12.2023

660 PLN

IV rata do 10.01.2024

300 PLN

UWAGA: W przypadku, gdy udział Uczestnika zostanie zgłoszony w trakcie obowiązujących terminów rat, potwierdzeniem rezerwacji  jest wpłata w ciągu 3 dni rat,
których termin płatności już minął. Kolejne raty należy opłacać wg harmonogramu rat.

ZAREZERWUJ TERAZ

Wpłaty należy przekazywać na konto Organizatora

RANCHER PT
ING Bank Śląski SA 86 1050 1575 1000 0092 0957 0465

dla przelewów zagranicznych:
IBAN:PL 86 1050 1575 1000 0092 0957 0465
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

W tytule przelewu należy wpisać: nazwisko i imię Uczestnika, termin i profil zimowiska.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA i wymagane druki znajdują w zakładce DRUKI DO POBRANIA.