Rezerwacja i płatności


Warunkiem wpisania Uczestnika na listę zimowiska jest przesłanie wypełnionej i podpisanej umowy drogą elektroniczną na adres biuro@rancher.com.pl w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia dziecka na wypoczynek (mailem lub telefonicznie).
Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki lub raty w terminach i kwotach opisanych poniżej, według wybranej formy płatności tradycyjnej lub ratalnej.

Forma płatności TRADYCYJNA

w terminie 7 dni od zgłoszenia Uczestnika
(mailem lub telefonicznie)

30 % ceny zimowiska

w terminie do

pozostała kwota

UWAGA: W przypadku, gdy udział Uczestnika zostanie zgłoszony w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem turnusu, należy wpłacić całą kwotę jednorazowo.

Forma płatności RATY 0%

I rata do 20.10.2019 r.

 PLN

II rata do 15.11.2019 r.

 PLN

III rata do 15.12.2019 r.

 PLN

IV rata do 15.01.2020 r.

 PLN

V rata do 10.02.2020 r.

PLN

UWAGA: W przypadku, gdy udział Uczestnika zostanie zgłoszony w trakcie obowiązujących terminów rat, potwierdzeniem rezerwacji  jest wpłata w ciągu 7 dni rat, których termin płatności już minął. Kolejne raty należy opłacać wg harmonogramu rat.

ZAREZERWUJ TERAZ

Wpłaty należy przekazywać na konto Organizatora

RANCHER PT
50-512 Wrocław, ul. Tarnogajska 11-13
ING Bank Śląski SA 86 1050 1575 1000 0092 0957 0465

dla przelewów zagranicznych:
IBAN:PL 86 1050 1575 1000 0092 0957 0465
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

W tytule przelewu należy wpisać: nazwisko i imię Uczestnika, termin i profil zimowiska.

WARUNKI UCZESTNICTWA i wymagane druki znajdują w zakładce DRUKI DO POBRANIA.