Rezerwacja i płatności

Warunkiem wpisania uczestnika na listę uczestników kolonii/obozu jest przesłanie wypełnionej i podpisanej umowy drogą elektroniczną na adres biuro@rancher.com.pl w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia dziecka na wypoczynek (mailem lub telefonicznie).
Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki w terminach i kwotach opisanych poniżej.
Forma płatności TRADYCYJNA:
zaliczka w kwocie 600 PLN (turnus 7 dniowy), w  kwocie 850 PLN (turnus 13 dniowy) płatna w terminie  3 dni od dnia zgłoszenia dziecka (mailem lub telefonicznie), pozostałą  kwotę najpóźniej na 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy (turnusu). W przypadku, gdy udział Uczestnika zostanie zgłoszony w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem turnusu Zleceniodawca zobowiązany jest wpłacić całą kwotę jednorazowo w terminie ustalonym w mailu  dotyczącym rezerwacji miejsca.
Forma płatności RATALNA 0%
Zaliczka w kwocie 160 PLN (turnus 7 dniowy), w kwocie 300 PLN (turnus 13 dniowy) płatna w terminie  3 dni od dnia zgłoszenia dziecka (mailem lub telefonicznie), pozostała kwota  według harmonogramu rat. wyszczególnionych poniżej.
W przypadku, gdy udział Uczestnika zostanie zgłoszony w trakcie obowiązujących terminów rat, potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata w ciągu 3 dni zaliczki i rat, których termin płatności już minął. Kolejne raty należy opłacać według harmonogramu rat.
Terminy wpłat ratalnych turnusy 7 dniowe turnusy 13 dniowe
I rata : do 10.02.2024 360 PLN 560 PLN
II rata: do 15.03.2024  360 PLN  560 PLN
III rata: do 15.04.2024 360 PLN  560 PLN
IV rata: do 15.05.2024  360 PLN  560 PLN
V rata: do 15.06.2024  360 PLN  560 PLN
VI rata: do 05.07.2024 pozostała należność pozostała należność
ZAREZERWUJ TERAZ
Wpłaty należy przekazywać na konto Organizatora
RANCHER PT
ING Bank Śląski SA 86 1050 1575 1000 0092 0957 0465
dla przelewów zagranicznych:
IBAN:PL 86 1050 1575 1000 0092 0957 0465 Kod BIC SWIFT: INGBPLPW
W tytule przelewu należy wpisać: nazwisko i imię Uczestnika, termin i profil kolonii/obozu.